Mijn sessies kunnen je helpen:

 • ervaringen te verwerken en emoties en gevoelens een plaats geven
 • om je lichamelijke hulpbronnen te leren herkennen en benutten
 • voor het herstellen van het contact met je natuurlijke aard

Wat ik voor je kan betekenen:

 • individuele begeleiding en coaching, zelfinzicht en inspiratie
 • als aanvulling op een medische behandeling bij (vage) gezondheidsklachten

Praktijk adres

Stulpselaan 1
3749 AR Lage Vuursche
tel: 06 190 79 980
email: johan@meijen.nl

Sessie en tarieven

Hoe ziet een sessie er uit?

Aan de hand van een inleidend gesprek, waarin je vertelt wat je beweegt en waaraan je wilt werken, overleggen we wat de mogelijkheden zijn. We gaan daarbij altijd uit van wat actueel en urgent is. Om je proces voldoende diepgang en continuiteit te geven is het zinvol om 3 tot 5 keer te komen. De laatste sessie evalueren we wat er veranderd is en wat nog om aandacht vraagt.

Intake gesprek

Mocht je willen kennismaken en overleggen of Rebalancing of traumatherapie de geschikte benadering voor je is, dan kun je een afspraak maken voor een intake gesprek.

Tarieven

 • Kennismaking/intake: € 20,-, ongeveer 20 minuten; gratis indien gevolgd wordt door een sessie
 • Standaard sessie: € 85,-, duur 1 uur en 45 minuten
 • Sessie gericht op ontspanning en herstel: € 65,-, duur 1 uur en 15 minuten

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VNT waardoor een groot aantal zorgverzekeringen een deel van mijn behandelingen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering, zie overzicht vergoedingen 2017. Er is geen verwijsbrief nodig.


Voor zakelijke opdrachtgevers gelden andere tarieven.

Niet iedereen verkeert in de positie een persoonlijk therapie- of coachingstraject zelf te kunnen betalen. In bepaalde gevallen is het mogelijk toch financiële middelen te vinden:

 • Zelfstandige kunnen dit als bedrijfskosten opvoeren (coaching)
 • Werkgevers zijn soms bereid een deel van een behandeling te betalen, als dat het functioneren van hun medewerker ten goede komt.
 • Persoonlijke begeleiding kan desgewenst ook plaatsvinden in het kader van een re-integratietraject (IRO)

Mocht de hoogte van het tarief gezien uw inkomen een probleem zijn, dan is hier overleg over mogelijk.

Afspraken verzetten en annuleren

Een afspraak verzetten of annuleren is kostenloos tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.